top of page
Начало: Welcome

Комплексна
агрономска услуга

ab1.png

за прецизно
торене

Детайлна информация за съдържанието на хранителни елементи в почвата

съдържание.png

Препоръки от агрономи и карти за прецизно торене

vra map.png

Оптимизация на разходи

euro.png

Етапи в AgroBalance

почвено пробовземане.png

1

Почвено пробовземане
  • С автоматизирана техника, оборудвана със сонда Wintex, за по-голяма прецизност

  • Съобразно стандартизирана методика, осигуряваща представителност на взетите проби

  • Проследимост чрез запис на GPS координатите от хода на машината в полето

  • По-детайлно пробовземане за целите на променливото торене (VRA)

Анализ в акредитираната лаборатория на НИК Агро Сървис
  • Специализирана в областта на агрохимичните анализи

  • Акредитирана за показателите, включени в пакета - почвена реакция (pH), минерален азот (NO3-N+NH4-N), фосфор (P2O5), калий (K2O), калций (CaO), магнезий (MgO), натрий (Na2O), сяра (S), бор (B), мед (Cu) желязо (Fe), манган (Mn) и цинк (Zn)

2

akreditirana-laboratoriya-za-analiz-na-pochveni-probi.png
разпределение на хранителните запаси в почвата.png

3

Достъп до специализиран земеделски софтуер GeoScan, съдържащ:
  • Цифрови агрохимични карти, визуализиращи разпределението на елементите азот, фосфор и калий и реакцията на почвения разтвор (pH)

  • Видимост на следите от извършеното пробовземане

  • Сателитни изображения (вегетационни снимки) и метеоданни

  • Архив на цялата информация на едно място

Препоръки за хранене на растенията
  • Изготвени от нашите агрономи

  • Въз основа на получените резултати за всеки отделен блок

  • Съобразени с планираната култура и целевия добив

Карта за торене с променлива норма.png

4

Защо AgroBalance VRA?

Технологията за торене с променлива норма (Variable Rate Application) се отличава с редица предимства пред стандартното плоско торене. Чрез нея имаме възможност да подобрим разпределението на основните хранителни вещества (най-вече фосфор и калий) в почвата, внасяйки точното количество на точното място. В резултат от приложението ѝ ще повишим рентабилността от извършваното торене и ще изравним добива.

Picture1.png
Свържете се с нас!

Благодарим Ви за запитването!

Picture2.png

За НИК Агро Сървис

Ник Агро Сървис  е част от групата компании НИК. Основният фокус на компанията е  предлагането на комплексни агрономски решения и услуги. Екипът се състои от опитни химици, агрономи, пробовземачи, специализирани в услугите, предлагани от компанията. НИК Агро Сървис разполага с най-голямата акредитирана лаборатория на Балканския полуостров за почвени и растителни анализи.

нашите партньори 

Бонора Харвестинг е италианският партньор на НИК Агро Сървис в предлагането на агрономски решения, които помагат на земеделските производители в Италия да постигнат по-добра производителност на работа и оптимизация на влаганите ресурси. 

Контакти: https://www.bonoraharvesting.it/

©2021 by NIK Agro Service LTD.  www.nik-agroservice.com

bottom of page