top of page
Анализи

Формирането и анализирането на почвени проби спомага за по-прецизен поглед върху потенциала на почвата да изхрани планираните или вече заложените култури.

Анализи: Event

Почвена реакция

Един от основните показатели, за който лабораторията на НИК Агро Сървиз извършва анализ е реакцията на почвата (pH).

DSC_1196.jpg

Анализ на хранителни елементи

Хранителните елементи, включени в анализа на AgroBalance, са общ минерален азот - амониев N-NH4 и нитратен азот N-NO3), обменни форми на калий (K2О), калций (CaО), магнезий (MgО) и натрий (Na2О), както и достъпни за растенията форми на фосфор (P2О5), сяра (S), желязо (Fe), мед (Cu), цинк (Zn), манган (Mn) и бор (B).

Лаборатория и оборудване

НИК Агро Сървис е пионер в България при въвеждането на най-новите световни достижения на лабораторните практики и апаратура, обслужващи нуждите на земеделското производство. На първо място обаче остава развитието на екипа от специалисти, които периодично преминават обучения за текущите добри практики в химията и земеделието.
Благодарение на модерното оборудване и квалифицираните специалисти, лабораторията предоставя на фермерите широка гама от услуги.

Изпратете запитване!

Интересувате се от почвено и растително пробовземане и анализ за своите полета? Свържете се с нас!

Your details were sent successfully!

Анализи: Contact
bottom of page